Jdi na obsah Jdi na menu

Protože jsem žákyní (žákem) této školy, vím, co pro mě znamená

 

  Ř á d   š k o l y


 Měl bych:

  se slušně chovat ve všech prostorách školy i mimo ně

  zdravit dospělé osoby

  pravidelně se připravovat na vyučování

  chodit do školy včas a slušně upravený

  si vážit nejen svých věcí, ale i věcí svých spolužáků a majetku školy

  dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy a v jejím okolí    

  rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti vždy včas omluvili

  plnit všechny pokyny vyučujících a dodržovat povinnosti služby


Neměl bych:

  zapomínat pomůcky a domácí úkoly

  nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků

  nosit do školy drahé předměty a ani více peněz než potřebuji

  vstupovat do ředitelny bez doprovodu vyučujícího

  přisvojovat si věci, které mi nepatří

 
Čemu se musím vyhnout:

  všem projevům ponižování a ubližování spolužákům

  užívání škodlivých látek

  ohrožování svého zdraví a zdraví svých spolužáků ( nevykláním se z oken, nesahám na elektrická zařízení…….)

  vzdálení se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujícího
 

Co za to očekávám od dospělých:


  slušné chování a jednání se mnou

  že všechny jejich pokyny budou rozumné a splnitelné

  že pro mne budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou

  že budou mít pochopení pro mé starosti a problémy

  že jim budu moci sdělit svá trápení

  že vyslechnu mé oprávněné námitky a připustí diskusi


Plné znění školního řádu si mohu přečíst na nástěnce ve vestibulu školy nebo u paní učitelky.

 

zpět